YKB dk 2 - Last och lastsäkring

Målgrupp

Yrkesmässig trafik

Kursmål

Målet med kursen är:

Att bli uppdaterad om de regler och bestämmelser som gäller för lastsäkring och rutiner vid lastning och lossning, beroende på bransch. Lastning och lossning skiljer sig åt mellan de olika transportslagen

Att vara i stånd att ombesörja en lastning och samtidigt uppfylla säkerhetskraven och ett korrekt utnyttnajde av fordonet

Att känna till ekonomiska villkorför godstransporterpå väg och marknadsstruktur

Förkunskaper

Hävdvunnen rätt inom YKB

Pris: 1 650 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Halmstad

HAK Utbildning AB
Platser finns
1 650 kr exkl. moms
HAK Utbildning AB
Platser finns
1 650 kr exkl. moms

Torup

Torups Gästgivaregård
Platser finns
1 650 kr exkl. moms