YKB dk 3 - Social lagstiftning

Målgrupp

Yrkesmässig trafik

Kursmål

Målet är att:

- känna till viss social lagstiftning på vägtransportområdet och de bestämmelser som reglerar dessa
.
- känna till bestämmelserna för godstransporter.

- känna till hur brottslighet kan förebyggas

Förkunskaper

Hävdvunnen rätt inom YKB

Pris: 1 500 kr exkl. moms

Kommande tillfällen

Halmstad

HAK Utbildning AB
Platser finns
1 500 kr exkl. moms
HAK Utbildning AB
Platser finns
1 500 kr exkl. moms
HAK Utbildning AB
Platser finns
1 500 kr exkl. moms