YKB dk 5 - Riskmedvetenhet och agerande i krissituationer

Målgrupp

Yrkesmässig trafik

Kursmål

Målet är: 

Riskmedvetenhet

Att vara medveten om riskerna och om arbetsrelaterade olyckor.

Kunna agera i krissituationer.

Kunna uppvisa ett sådant uppträdande som bidrar till att företages profil höjs


Förkunskaper

Hävdvunnen rätt inom YKB

Pris: 1 650 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Halmstad

HAK Utbildning AB
2023-02-04
Platser finns
1 650 kr exkl. moms
HAK Utbildning AB
2023-04-22
Platser finns
1 650 kr exkl. moms
HAK Utbildning AB
2023-06-03
Platser finns
1 650 kr exkl. moms