YKB dk 5 - Trafiksäkerhet

Målgrupp

Yrkesmässig trafik

Kursmål

Målet är: 

Riskmedvetenhet

Att vara medveten om riskerna och om arbetsrelaterade olyckor.

Kunna agera i krissituationer.

Kunna uppvisa ett sådant uppträdande som bidrar till att företages profil höjs


Förkunskaper

Hävdvunnen rätt inom YKB

Pris: 1 700 kr exkl. moms

Kommande tillfällen

Halmstad

HAK Utbildning AB
Platser finns
1 700 kr exkl. moms