APV Steg 1.1, 1.2, 1.3 Lärarledd via Team

APV Steg 1.1, 1.2, 1.3 (vardag)

Kursinnehåll

Grundutbildningen för att man ska få arbeta på eller invid vägen och kan gälla för fordonsförare, maskinförare av mobila arbetsmaskiner. Det gäller även de som utför ett arbete med fordon/mobila arbetsmaskiner på arbetsplatsen och arbets- eller platsledning som ej omfattas av Nivå 3A.

Målgrupp

Alla som arbetar på väg

Kursmål

Att kunna arbeta säkert på/vid väg

Förkunskaper

Inga

Pris: 1 750 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Webbutbildning

Tillfället saknar adress
2023-01-30
Platser finns
1 750 kr exkl. moms
Tillfället saknar adress
2023-02-27
Platser finns
1 750 kr exkl. moms
Tillfället saknar adress
2023-03-27
Platser finns
1 750 kr exkl. moms