YKB dk 5 - Riskmedvetenhet och agerande i krissituationer

Målgrupp

Yrkesmässig trafik

Kursmål

Målet är:

Riskmedvetenhet

Att vara medveten om riskerna och om arbetsrelaterade olyckor.

Kunna agera i krissituationer.

Kunna uppvisa ett sådant uppträdande som bidrar till att företages profil höjs


Förkunskaper

Hävdvunnen rätt inom YKB

Pris: 1 450 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Halmstad

HAK Utbildning AB
2022-08-26
Platser finns
1 450 kr exkl. moms
HAK Utbildning AB
2022-09-09
Platser finns
1 450 kr exkl. moms
HAK Utbildning AB
2022-09-23
Platser finns
1 450 kr exkl. moms