ADR Repetition

ADR Repetition

Kursinnehåll

Repetition inom: - Lagstiftning, säkerhetsrådgivare - Transportsystem - Klassificering farligt gods - Förpackningar - Märkning och etikettering av fordon, containrar - Transporthandlingar - Lastning, samlastning, lossning, transport - Värdeberäknad mängd, begränsad mängd, undantag - Särbestämmelser - Praktisk övning av brandsläckning - Första Hjälpen L-ABC inkl kemskador

Målgrupp

Yrkesmässig trafik

Kursmål

Transportera farligt gods

Förkunskaper

Giltigt ADR-intyg

Pris: 2 800 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Halmstad

HAK Utbildning AB
2022-08-16
Platser finns
2 800 kr exkl. moms
HAK Utbildning AB
2022-09-13
Platser finns
2 800 kr exkl. moms
HAK Utbildning AB
2022-10-11
Platser finns
2 800 kr exkl. moms